P-3 CMAS to pierwszy profesjonalny stopień. Płetwonurek z tymi uprawnieniami posiada wiadomości i umiejętności w zakresie organizacji nurkowania , ratownictwa nurkowego oraz kierowania grupą nurków.

Jest przeszkolony do nurkowania z użyciem powietrza do głębokości 40 metrów. Uzyskanie tego stopnia umożliwia kontynuację edukacji na poziom instruktora.


Wymagania wstępne przed rozpoczęciem kursu nurkowania:

dla zaawansowanych p3 3

  • wiek minimum 18 lat;
  • badania lekarskie lub formularz medyczny;
  • posiadanie stopnia płetwonurka P2 lub równoważnego innej federacji nurkowej;
  • ważne uprawnienia ratownika Oxygen First Aid DAN;
  • posiadanie łącznie sześciu specjalizacji w tym obowiązkowo NN, NP, PW;
  • wykonanie minimum 50 nurkowań po ukończonym kursie P2 w tym min. 20 w zakresie 30 metrów (nie wliczając nurkowań wykonanych na kursach specjalizacyjnych)


Opłaty za kurs nurkowania: 1600 PLN

Cena kursu P3 CMAS zawiera:

  • wypożyczenie sprzętu wykorzystywanego podczas kursu;
  • koszt certyfikatu.


Cena nie zawiera:

  • kosztów wyjazdu na wody otwarte.