Celem kursu jest zapoznanie nurka z teorią, procedurami, zasadami bezpieczeństwa, ryzykiem i korzyściami związanymi z bezdekompresyjnymi nurkowaniami na wzbogaconym powietrzu zawierającym od 22% do 40% tlenu. Nurek zdobywa niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające mu bezpieczne nurkowanie z użyciem mieszanin nitroksowych. Jest to pierwszy krok do nurkowań technicznych.


Przebieg kursu

Podczas tego kursu nurkowania zapoznasz się z teorią dotyczącą nurkowania na wzbogaconej w tlen mieszance oddechowej. Po ukończeniu kursu będziesz mógł nurkować dłużej na mieszaninie gazów oddechowych z zawartością między 22 a 40 % tlenu. Zapoznasz się z zasadami, korzyściami i możliwościami jakie staną przed Tobą po ukończeniu kursu. Dowiesz się też o niebezpieczeństwach i zagrożeniach oraz o tym jak ich unikać podczas korzystania z nowego czynnika oddechowego. Po pomyślnym ukończeniu kursu będziesz mógł nabijać swoje lub wypożyczać butle z mieszanką gazową do 40 % tlenu w każdym centrum nurkowym na całym świecie. Dowiesz się o ciśnieniu parcjalnym oraz nauczysz się je obliczać.

 

Termin kursu

Termin przeprowadzenia kursu nurkowania ustalimy wspólnie. Przed rozpoczęciem kursu otrzymasz materiały szkoleniowe. Do ukończenia kursu potrzebny nam będzie jeden dzień na wykłady teoretyczne. Po zakończonym wykładzie napiszesz krótki egzamin zaliczeniowy.


Wymagania wstępne przed rozpoczęciem kursu nurkowania:

  • poziom zaawansowania –P1 CMAS lub równorzędny innej federacji nurkowej;
  • wiek – minimum 14 lat;
  • minimalna liczba nurkowań przed przystąpieniem do kursu – 9 ;
  • badania lekarskie lub podpisanie „Formularza Medycznego”.


Opłaty za kurs:

Cena kursu nurkowanie nocne - 450 PLN ( koszt certyfikatu wliczony w cenę).